Federale politie


Interactieve ongevallenkaart

Open Transport Net (OTN) is een Europees onderzoeksproject dat liep van 2014 tot Januari 2017 en door Informatie Vlaanderen werd gecoördineerd.
Informatie Vlaanderen is het agentschap dat werkt aan de uitbouw van een coherent informatiebeleid en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid mee ondersteunt.
In het kader van het onderzoek, werkten 14 organisaties uit de private, publieke en onderzoekssector in 6 EU lidstaten samen om mobiliteitsdata op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke wijze te visualiseren. Birmingham (UK) ontsloot als eerste stad zijn ongevallengegevens op een dynamische manier, gebruik makend van de WebGLayer software. Intussen volgden ook Leeds (UK) en de Belgische Federale politie in samenwerking met Informatie Vlaanderen.

Deze interactieve ongevallenkaart geeft meer dan 52.000 ongevallen weer, die plaatsvonden tijdens de periode 2014 - 1e semester 2016 op het grondgebied Vlaanderen en geregistreerd werden door de geïntegreerde politie. Hiermee wordt ongeveer 85% van de door de politie geregistreerde ongevallen met gewonde en dodelijke slachtoffers verwerkt in de kaart.
De gegevens zijn afkomstig van de Federale politie / Directie Politionele Informatie en ICT en werden verrijkt in samenwerking met Informatie Vlaanderen en het Europese onderzoeksproject Open Transport Net (OTN). De informatie met betrekking tot dodelijke slachtoffers omvat enkel de doden ter plaatse en niet de dodelijk gewonden.
Voorlopig worden enkel de verkeersongevallen op het grondgebied Vlaanderen getoond, later zullen hier ook de ongevallen op het grondgebied Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan toegevoegd worden. De app zal op dat moment dan ook in het Frans beschikbaar zijn.

De interactieve kaart laat toe om ongevallen te selecteren op basis van o.a. tijdstip, ernst, weersconditie. Ook de nabijheid van scholen kan worden weergegeven. Op die manier kan er ingezoomd worden op bepaalde delen van een stad, op weekendongevallen of ongevallen in de buurt van een school tijdens de ochtend- en avondspits. Meer hierover in de user guide.

De heatmap visualiseert op zeer gebruiksvriendelijke en snelle wijze, concentraties van ongevallenlocaties aan de hand van een inkleuring van kleine cellen in een raster dat over de kaart wordt gelegd. Meer ongevallen binnen de cel of in omliggende cellen leidt tot een meer donkere inkleuring. De interactieve kaart kan gebruikt worden als een eerste verkenning van de ongevallenconcentraties, maar enige nuance is wel vereist omdat deze visualisatie geen rekening houdt met het onderliggende wegennetwerk. Zo kunnen sommige op kaart getoonde concentraties te wijten zijn aan ongevallenlocaties die weliswaar in vogelvlucht dicht bij elkaar liggen maar in realiteit behoren tot verschillende min of meer parallel lopende wegen, waarbij de ongevallenlocaties op het onderliggend wegennetwerk dus veel minder geconcentreerd zijn. Het is daarom aangeraden om eerder voor een kleinere straal te kiezen in de heatmap-opties. Deze heatmap-methode is tenslotte ook geen statistische methode zoals bijvoorbeeld een hotspot analyse, die zoekt naar significante hoge en lage concentraties of ongevalsrisico’s. Dit laatste is wel nodig indien men een beleid wil kunnen enten op het cijfermateriaal.

Voor de visualisatie van de ongevallengegevens wordt gebruik gemaakt van WebGlayer. Met deze, binnen OTN ontwikkelde toepassing kunnen heatmaps voor omvangrijke datareeksen gerealiseerd worden en kunnen de heatmaps dynamisch worden aangepast.
Voor het beste gebruik worden de browsers Chrome, Firefox of Safari aangeraden.
Dringende hulp nodig?

Bel 101 voor dringende politiehulp


Taalkeuze: NL FR